Què és la biomassa?

Es denomina biomassa a tot aquell combustible renovable d’origen vegetal, això vol dir que s’aprofiten els residus forestals i agrícoles que es generen.

La biomassa s’utilitza com a combustible a les estufes i calderes per a sistemes de calefacció i calentament d’aigua. Té un gran rendiment energètic i net, limitant així els impactes mediambientals negatius.

A més a més el seu ús com a font d’energia col·labora en el nostre desenvolupament socioeconòmic ja que vivim en una zona rural on tenim aquesta matèria primera i per tant és una font de generació de treball local i disminueix la dependència energètica de l’exterior.

La biomassa té un cost molt inferior al de qualsevol tipus d’energia d’origen fòssil. Al nostre territori, tradicionalment, s'ha utilitzat pinyol d’oliva, crosta d’ametlla, estella o llenya, en les industries que el generen com a subproducte.

També tenim un producte més elaborat anomenat pellet, que són petits cilindres de fusta de serradura premsada, procedents de serralleries i que no porta cap component químic.

Comparativa de biomassa amb el gasoil

Pinyol d'oliva:

PCI: 4100 kcal/kg
1 litre gasoil2,4 kg pinyol
PVP: 0,98 €/lPVP: 0,230 €/kg
Consum: 0,98 €Consum: 0,55€

Estalvi 45%


Pellets de fusta:

PCI: 4300 kcal/kg
1 litre gasoil2,2 kg pellet
PVP: 0,98 €/lPVP: 0,290 €/kg
Consum: 0,98 €Consum: 0,64€

Estalvi 35%


Estella:

PCI: 3650 kcal/kg
1 litre gasoil2,80 kg pellet
PVP: 0,98 €/lPVP: 0,13 €/kg
Consum: 0,98 €Consum: 0,36€

Estalvi 60%


Closca d'ametlla:

PCI: 5400 kcal/kg
1 litre gasoil1,80 kg closca ametlla
PVP: 0,98 €/lPVP: 0,236 €/kg
Consum: 0,98 €Consum: 0,42€

Estalvi 45%