Energia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica o termosolar consisteix en l’aprofitament de la radiació provinent del sol per produir calor.

La calor produïda, pot aprofitar-se per ús domèstic o bé per la producció d’energia mecànica i per tant, produir electricitat. Una de les aplicacions més esteses és el que es coneix com aigua calenta sanitària (A.C.S.) que consisteix en l’aprofitament d’aquesta calor per escalfar aigua a temperatures inferiors a 80o C.

Una instal·lació solar tèrmica està formada per captadors solars, un circuit primari i secundari, bescanviador de calor, acumulador, bombes, vas d’expansió, canonades i un panel de control principal.

L’energia tèrmica a partir del sol es l’energia més neta que existeix, és a dir, no repercuteix sobre el medi ambient i a més a més, no requereix cap mena de transformacions ni produccions addicionals.

L’energia solar presenta molts avantatges entre els quals destaquen:

 • Gran qualitat energètica.
 • Poc impacte ecològic.
 • El sol, una Font inesgotable.
 • Contribueix a reduir el CO2.
 • D’altra banda, amb l’energia solar s’estalvia:
 • Combustibles fòssils.
 • Emissions atmosfèriques.
 • Altres contaminants com cendres, compostos radioactius, etc.
 • L’ús d’instal·lacions de transport i pèrdues energètiques durant aquest.

En definitiva, l’energia solar afavoreix:

 • L’autogeneració de l’energia.
 • L’autosuficiència.
 • La qualitat de vida.

Actualment, tant el codi tècnic de l’edificació com el decret d’ecoeficiència de Catalunya, obliga a equipar les noves construccions amb energia solar tèrmica o biomassa, fins a cobrir com a mínim un 50% de la demanda total d’aigua calenta. Blocs de pisos, vivendes particulars, hotels, granges, etc., ja aprofiten aquestes energies.

Projectes d'instal·lació de plaques solars per aigua calenta sanitaria

Hotel Diego
Hotel Diego

Hotel Diego a Santa Bàrbara. Instal·lació de 12 unitats de plaques solars per a 22 habitacions i un restaurant. Instal·lació d'acumulador aigua calenta sanitària de 2000 l.

Bloc pisos de 16 vivendes
Bloc pisos de 16 vivendes

Bloc de pisos de 16 vivendes a Santa Bàrbara. Instal·lació de 8 plaques solars per a aigua calenta sanitària.

Bloc pisos de 16 vivendes
Bloc pisos de 16 vivendes

Bloc de pisos de 16 vivendes a Santa Bàrbara. Instal·lació d'un acumulador d'aigua calenta sanitària de 1000 l. i 16 unitats interacumuladors individuals